"Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανάδειξης τεχνικού συμβούλου Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής και τις διαδικασίες διεθνούς συντονισμού προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην έδρα της Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.: 03/10/2017 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 04/10/2017 και ώρα 10:00.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (17PROC001975643.pdf)ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ[ ]763 kB

Mindigital.gr on Facebook

banner μελέτη

emedia a1

prok diag

govgr banner2

dim diab 4312 2

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

satellite